Ewa Szantyr - ZnanyLekarz.pl

Kontakt

Skontaktuj się

Gabinet stomatologiczny Radzionków

Kontakt

Telefon: +48 880 256 407

Email: info[at]szantyr.pl

Adres

Gabinet stomatologiczny
dr Ewy Szantyr
ul. Św. Wojciecha 43,
41-922 Radzionków

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Ewy Szantyr, ul. św. Wojciecha 43, 41-922 Radzionków,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: info@szantyr.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie, danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu